Reinkarnasjonsterapi (dette gjelder qhht sesjon)

Er det mulig at tidligere liv kan være nøkkelen til uløste problemer i dette livet?

Bevisst eller ubevisst bringer du dine tidligere erfaringer og dine tidligere livsopplevelser til ditt nåværende liv. Livsregresjon er en terapeutisk teknikk for å gjenoppleve tidligere, muligens fremtidige liv. Konseptet med reinkarnasjon er at våre sjeler kan oppleve mange livstider direkte gjennom århundrer, kanskje til og med tusenvis av år. Livet gir mer mening når du har en dypere forståelse av det større bildet. Tidligere livsregresjon er blitt anerkjent som en lovlig form for åndelig helbredelse. Uansett hvilken religion du følger eller ikke, får du en følelse av at du er mer enn en fysisk kropp. Du møter din sjels essens, koblet til en større universell energi, kanskje for første gang i livet ditt. For de som opplever dette, får en indre fred.

Det Underbevisste Sinn vil velge hvilket tidligere liv det skal vise den enkelte, og de vil bli guidet gjennom den av QHHT®-utøveren som gjennomfører økten. Det livet Underbevisstheten velger å vise er alltid relevant for det nåværende livet som personen lever nå, og det er ikke uvanlig at flere tidligere liv blir vist under en enkelt økt.

 Reinkarnasjonsterapi er en teknikk som er, og har blitt brukt vellykket i mange år og er en helhetlig terapi for kropp, sinn og sjel, basert på årsak og virkning (karma). Reinkarnasjon kan hjelpe folk å helbrede følelsesmessig traumer eller en skade som du har overført fra et tidligere liv eller i dette livet. Teknikken har ikke bare blitt brukt av munker og teologer i mange år, men har blitt mer omfavnet av dagens psykologer, psykiatere og vitenskap. Hvis reinkarnasjon ikke er et sant fenomen, men bare en ubestemt teori, hvordan har det seg at teknikken er så vellykket innen helbredelse?

Konseptet med reinkarnasjon har vært til stede i nesten enhver kultur siden antikken. Egypterne, grekerne og romerne trodde alle på "overføring av sjeler" fra en kropp til en annen etter døden. Selv om reinkarnasjon ikke er en del av den offisielle kristendommen, tror mange kristne på det eller i det minste godtar muligheten. Uansett hva vi vet om denne bevisstheten, er det fortsatt så mye vi ikke vet. Det viktigste vi kan si om tidligere reinkarnasjons terapi er at det er en metode som gir dyp og permanent helbredelse på kort tid. Du trenger ikke å tro på reinkarnasjon for å motta healing fra denne fantastiske teknikken.                                                                                                                                                                                                                                                Hva er fordelene med Reinkarnasjons terapi?

Reinkarnasjons terapi kan forandre livet ditt! Det vil hjelpe med å finne ditt potensial, skape mer medfølelse og kjærlighet, få tilgang til visdom, fred og veiledning for deg og andre. Det kan avsløre livets formål og grunn til inkarnasjon, styrker klarheten i vår ånds åndelige natur og hjelpe deg med å overvinne frykten for døden. Etter tidligere regresjons økter, rapporterer flere klienter en større følelse av indre fred og kjærlighet, når de forstår at de har valgt sitt livsforhold og det de trenger å lære. 

Vitenskap i dag er i stand til å kaste et nytt lys på dette eldgamle fenomenet, en gang bare knyttet til de østlige trossystemene.

Tekst: Velg cc eller streker på videoen nederst. Trykk så innstillinger ( tannhjul) på videoen. Trykk så tekst, oversatt automatisk, og velg språk.

Ville det ikke vært fint å vite hvor "hjemme" er, og vite hvorfor du valgte å bli født i dette livet og i din familie?


Mange av oss lever i en fysisk kropp for første gang. Vi kan ha levd et liv i et annet univers, og vi vet at vi er på et oppdrag, men vi vet ikke hva oppdraget er. Vi føler oss annerledes og misforstått, og føler oss ikke lykkelige her. Vi lengter etter å dra hjem, men vi vet ikke hvor "hjemme" er.